להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


דף הבית >> מסלול פצאל >> טופס הסכמה לסיכון מרצון
 

הסכמה בחתימה על סיכון מרצון - נהיגה ספורטיבית (מספר אפור / צהוב שמוסב לאפור) 

מילוי פרטי בעמוד אינטרנט זה ובאישור דיגיטאלי, הנני מסכים ומאשר את המופיע מטה ומקבל עלי את ההתחייבות כפי שהייתי מחוייב לה בחתימה פיזית במקום הפעילות.

                                             
הנך חייב לקרא את ההצהרה וההתחייבות המצורפת ולחתום עליה כתנאי להשתתפותך \ עלייתך למסלול.
בחתימה על מסמך זה, אני מאשר מסכים ומתחייב לכל אחד מהסעיפים הבאים:


נהיגה על המסלול יכולה להיות מסוכנת ועלולה לגרור פציעה או אפילו מוות.  
1. אני מכיר את האופי של הספורט המוטורי והפעילות לה נרשמתי. אני מתחייב, יודע ומקבל על עצמי את כל הסיכונים אשר טבועים בהתחייבותי לפעילות זאת.
2. אני יודע כי אין כיסוי ביטוחי לכל נזק מכל סוג שהוא, לרכוש ו\או גוף, אשר עלול להיגרם לי (מעבר לביטוח המדריך או ביטוח החובה של כלי הרכב).
בהעדר ביטוח עם כיסוי לרכוש ותאונות אישיות, חתימתי על מסמך זה מהווה התחייבות והסכמה להסתכנות מרצון ואשא בעצמי בלבד בתוצאות המלאות והישירות ו\או העקיפות לכל נזק שיגרם לי ו\או לאדם אחר במהלך הפעילות, עקב פגיעה ו\או פגיעות של כלי הרכב באדם ו\או רכב אחר ו\או עצמי.
3. אני מתחייב לא לראות בחברה הכלכלית ערבות הירדן ו\או במועצה האזורית בקעת הירדן ו\או מפעיל המסלול ו\או כל מארגן, כאחראים בכל צורה שהיא לכל נזק \ אובדן \ פציעה אשר יגרמו כתוצאה מהשתתפותי בפעילות במסלול.
4. אני מתחייב, יודע ומקבל על עצמי את האחריות לכל נזק אשר יגרם למסלול, לציוד, כולל הגדר, או בשטחים התפעוליים כתוצאה מהשתתפותי בפעילות במסלול ולפיצוי החברה הכלכלית ערבות הירדן \ מועצה אזורית בקעת הירדן על כל נזק.
5. אני מצהיר כי המכונית \ אופנוע איתם אני משתתף הינם במצב מכני תקין, בעלי רישוי וביטוח בתוקף. ידוע לי כי אין זה מתפקידו של מפעיל ו\או בעלי המסלול לבדוק באם הנהג הרשום הינו הבעלים של המכונית\אופנוע.
6. ידוע לי כי במקרה של צורך בגרירת כלי הרכב ממתחם המסלול, כל העלויות תהיינה עלי.
7. אני מצהיר כי הנני בעל בריאות וראיה תקינה על פי הנדרש לקבלת רישיון נהיגה. 
8. אני מתחייב ומצהיר  כי ידוע לי שבכל זמן, הנני האחראי הבלעדי לכל החלטה לגבי התאמת מצבי הבריאותי להשתתפות בפעילות בכלל ו\או להמשך פעילות במהלך היום.
9. אני מצהיר כי הנני משחרר מאחריות ו\או תביעה את מפעילי המסלול ו\או שולחיהם ו\או בעלי המסלול ו\או מי שפועל מטעמם ו\או מפרסמים ו\או נותני חסות ו\או כל בעל זכות בנכס ו\או כל גוף ממשלתי ו\או מקומי ו\או עירוני ו\או נציגיהם, בגין כל נזק לרכוש ובגין נזקי גוף לרבות מוות, שיגרם לי ו\או לצד ג' כתוצאה מהשתתפותי בכל פעילות שהיא במסלול לרבות בשטחים התפעוליים (כלל שטח המסלול כולל מתחם הסיוע) בין אם במישרין ובין עם בעקיפין, גם אם ניתן ליחס אותם כנתרמים או ניגרמים ממעשי זדון ו\או רשלנות לרבות מחדל וכל אחריות לנזקים כאלה תחול עלי בלבד, לרבות כל הקשור לכיסוי ביטוחי.
10. אני מתחייב לשפות את החברה הכלכלית ערבות הירדן ו\או מועצה אזורית בקעת הירדן על פי דרישתם הראשונה בכתב, בגין כל סכום שידרשו לשלם ע"י אדם כל שהוא בקשר עם פעילותי במסלול, בגין נזקים שנגרמו לי או תלויים בי, ובין שנגרמו לאחרים.
11. בחתימתי אני מאשר כי הנני מעוניין להיות חלק ממועדון המסלול 580573335 ולקבל מידע ופרסומים הנוגעים לפעילות במסלול.
12. בחתימתי אני מאשר כי קראתי את הנהלים וההנחיות לפעילות במסלול ואני מתחייב לנהוג ולפעול על פי הם.
                                                           
 
Top 
כל הזכויות שמורות ©
לייבסיטי - בניית אתרים